ثبت نام مشاغل آزاد

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    تصویر پشت و روی کارت ملی
  • لطفاً تصاویر 4 صفحه شناسنامه را بارگذاری نمایید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    حداقل 5 صفحه
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .